ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ช่วยผู้นำศาสนา โดน จนท.ตร.ทำร้ายร่างกาย

  • บรรยากาศการเข้าร้องเรียน ต่อคณะทำงาน คอตช. กรณี จนท.รัฐ ลุแก่อำนาจ ทำร้ายราษฎร

  • ร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้าย จากการลุแก่อำนาจของ จนท.รัฐ

  • ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถานีตำรวจเป็นประธานสอบสวนด้วยตนเอง

  • บรรยากาศการเข้าร้องเรียน ต่อคณะทำงาน คอตช. กรณี จนท.รัฐ ลุแก่อำนาจ ทำร้ายราษฎร

     ด้วยคณะทำงานแห่ง คอตช. ได้รับการร้องเรียนจาก ราษฎรในพื้นที่แห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือ และยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำศาสนาในจังหวัด ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ จับกุม พยายามยัดข้อกล่าวหาในคดียาเสพย์ติด และถูกซ้อมข่มขู่ตั้งแต่ชั้นบุกจับกุม จนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวให้สารภาพ แต่เนื่องจากตนทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหากลงชื่อยอมรับไป จึงได้ร้องเรียกให้มีผู้มาพบเห็นมาช่วยเหลือ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติงานนายหนึ่ง มาช่วยไว้ได้ทัน ขณะกำลังโดนทำร้าย และยัดเยียดข้อกล่าวหา โดยเมื่อตนเองสามารถออกมาภายนอกได้แล้ว จึงเร่งประสานให้เครือข่ายการข่าวในพื้นที่ ของคณะทำงาน คอตช .ได้ทราบ เร่งนำส่งรายละเอียดมาที่ สำนักงานใหญ่ กทม. ทางคณะทำงานจึงส่ง จนท.และผู้สื่อข่าวพิเศษ ขึ้นไปดำเนินการกรั่นกรอง พร้อมประสานขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยด่วน 

     ซึ่งหลังจากมีการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงสามครั้ง จึงมีการร้องขอจาก จนท.รัฐท่านนี้ ยอมกราบขอขมาเพื่อขออนาคตในการทำงานของตน พร้อมยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นค่าทำขวัญในจำนวนเงิน 80,000 บาท   และขอให้ถอนเรื่องยุติความในกรณีดังกล่าวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ ........หากแต่ในอีกหลายประเด็นที่ทางคณะทำงานฝากเรื่องกรณีดังกล่าวนี้ ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน โปรดดำเนินการต่อเนื่องตามดุลยพินิจ เอาผิดเพื่อดำเนินการโทษทางวินัยกับ จนท.รัฐท่านนี้ เพื่อให้ในอนาคตจะได้ไม่ไปแสดงพฤติกรรมเช่นนี้กับราษฎรท่านอื่นๆอีกได้ต่อไป
    
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี