ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ปราบปรามขบวนการหลอกค้าเหล็กไหล (แร่กายสิทธิ์)

อยู่ระหว่างการอัพเดทรับรองภารกิจ เพื่อบรรจุภาพถ่ายและข้อมูลบางส่วน คาดว่าเสร็จสิ้นเร็วๆนี้

                ประมาณปลายเดือน กันยายน 2558 ภารกิจที่ จ.สุราษธานี มีผู้พบเห็นพระสงฆ์ และสีกาเข้ามาพักในบ้านพักรีสอร์ทหลังเดียวกัน  อีกทั้งยังเป็นช่วงเข้าพรรษา จึงค่อนข้างสงสัยในพฤติกรรม จึงได้รายงานให้ทาง คณะทำงานองค์การฯ สำนักงานใหญ่ และฝ่ายข่าวในสำนักงาน ข่าวภูมิภาคใต้ โดยท่าน ผ.อ.เขตสุราษธานี ท่าน ผ.อ.สมบูรณ์ หมื่นระย้า ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันดังกล่าว จึงได้ทราบว่า พระสงฆ์ทั้งหมดนี้ อ้างว่าสีกาท่านนี้อ้างจะพามาดูพิธีปลุกเหล็กไหลหรือแร่กายสิทธิ์ ที่วัดแถวภาคใต้นี้ และ อยู่ในขั้นตอนรอเข้าพิธีปลุกเสกวันรุ่งขึ้น และจะทำการขอเช่าเหล็กไหลกับสีกาท่านนี้ ในราคา 350,000 บาท – 500,000 ต่อองค์ ซึ่งตนมากัน 2 รูป ถือเงินมา ประมาณ 700,000 – 1,000,000 บาท กับพระเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่ง และอีกอย่างตนได้ขอออกมานอกพื้นที่โดยไม่ถูกต้อง ตนก็ทราบดี แต่ตนเป็นระดับเจ้าอาวาสทั้งสองรูป และอยากพิสูจน์พิธีกรรมนี้ว่ามีจริงหรือไม่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน และเท่าที่ คณะทำงานองค์การฯ กับ จนท. ร่วมกัน ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็น เจ้าอาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจริง  ส่วนสีกา น่าจะเป็นนกต่อ ร่วมมาฉ้อฉลให้กับขบวนการต้มตุ๋นเหล็กไหล จ.สุราษธานี  จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคองค์กรคณะสงฆ์ มาร่วมดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป และได้ร่วมกันระงับขบวนการต้มตุ๋นไปได้อีกกลุ่มหนึ่ง มิเช่นนั้น เงินจากศรัทธาญาติโยม และ เจ้าอาวาสวัด และประชาชนอีกไม่รุ้กี่คนที่จะมาเสียเงินเสียทรัพย์กับคนพวกนี้อีก โดยเหตุการณ์นี้ยุติความลง โดยการที่ได้รับพระกรุณาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคณะอำเภอ ดำเนินการตักเตือนตามพระวินัยและลงโทษตามบทบัญญัติแห่งคณะองค์กรสงฆ์ รวมทั้งจับทางสีกาตักเตือน ส่งตรวจประวัติทางอาชญากรรม กับ จนท.ตำรวจดำเนินการต่อไป เป็นที่เรียบร้อย

  • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง

  • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และ กรั่นกรองข้อเท็จจริง

  • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง

  • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ผ.อ.สมบูรณ์ หมื่นระย้า และ จนท. การข่าวภูมิภาคแห่งองค์การฯ พร้อมกับ สำนักข่าวไทย และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ศูนย์ข่าวช่อง 7 สี จ.สุราษฐ์ธานี) มา ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี