ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐฯ แต่ ราษฎรเดือดร้อนเพิ่ม จนท.รัฐ ส่อทุจริต หรือไม่

              ช่วงกลางปี 2558 ทางองค์การฯ โดย ชุดเฉพาะกิจคณะทำงานฯ   ได้ ลงพื้นที่ตามคำร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรผู้เดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า อุทยาทแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ โดยทางคณะทำงานฯ ได้คอยประสานข้อมูลและลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อความชัดเจน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรณีพิพาท ที่ดินทำกิน ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังกล่าว อันเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลฯ ในเรื่องนี้ มี ข้าราชการบางกลุ่มและ  ผู้นำท้องถิ่นบางท่าน(ส่อ)พฤติกรรมใช้ช่องว่างของมาตรการดังกล่าว มาหากินเพิ่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มทุนบางกลุ่มที่นอกเหนือนโยบาย และเอาเข้าประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงการอนุเคาระห์การเยียวยาในมาตรการของรัฐบาลอย่างแท้จริง ให้กับราษฎร โดยทางคณะทำงาน ได้ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมาย และขั้นตอนบางส่วนอยู่ระหว่างการช่วยเหลือนำเข้ากระบวนการชั้นศาลแล้ว ในการนี้ช่วงเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางคุณภวัต  อุดมสวัสดิ์ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ แห่งองค์การฯ ได้นำพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งแกนนำชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเข้าสถานีประชาชนของช่องสถานีข่าวไทยพีบีเอส ให้ร่วมเพิ่มเติมข้อมูลในสถานีข่าว ร่วมตีแผ่พฤติกรรม(ส่อ)ดังกล่าว ของ จนท.รัฐและปัญหาผลกระทบต่างๆ โดยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยข้อมูลที่มีทั้งหมดให้กับรัฐบาลและผู้มีอำนาจในทุกกระทรวงได้รับทราบและ จะได้สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขให้ชัดเจนและถูกต้อง ตามสมควรอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • หาข้อเท็จจริงพิกัดทางอากาศ โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ

 • หาข้อเท็จจริงพิกัดทางอากาศ โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • คุณประภาส เลิศวิไลย จาก สนข.ไทย พี บี เอส ลงพื้นที่ อุทยานฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

 • แกนนำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ออกสื่อสถานีประชาชน สนข.ไทย พี บี เอส เพื่อเรียกร้องขอความชัเจนและเป็นธรรม

 • ผ.อ.ภวัต อุดมสวัสดิ์ นำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ออกสื่อสถานีประชาชน สนข.ไทย พี บี เอส เพื่อเรียกร้องขอความชัเจนและเป็นธรรม

 • แกนนำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ออกสื่อสถานีประชาชน สนข.ไทย พี บี เอส เพื่อเรียกร้องขอความชัเจนและเป็นธรรม

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศลงสำรวจพื้นที่ และกรั่นกรองข้อเท็จจริง พร้อมทีมของของคณะทำงาน แห่งองค์การฯ

 • บรรยากาศ กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ขอเข้ารับฟังแนวทางชี้มูลทางคดี

 • บรรยากาศ กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ขอเข้ารับฟังแนวทางชี้มูลทางคดี

 • บรรยากาศ กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ขอเข้ารับฟังแนวทางชี้มูลทางคดี

 • บรรยากาศ กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ขอเข้ารับฟังแนวทางชี้มูลทางคดี

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

 • กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนบันทึกมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐฯ

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ผ.อ.ภวัต อุดมสวัสดิ์ จาก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ จนท.สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส พร้อมกับ คุณประภาส เลิศวิไลย (ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่) มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านชูศักดิ์ ตรีสาร และ กองกำลังฝ่ายความมั่นคง จ.ชัยภูมิ มาด้วย ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี