ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ทวงคืนผืนป่าและที่ดินทำกิน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 • ขอกราบขอบพระคุณ ท่านณรงค์ อ่อนสะอาด (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน)

 • ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน อนันตพล บุญชู (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน)

 • ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ (ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน)

ตามที่ มีราษฎรษ์ พื้นที่ สามจังหวัดทางภาคเหนือ รวมตัวกล่าวร้องทุกข์ ว่าถูกกลุ่มขบวนการ ที่แอบอ้างการมาทำทีซื้อขายที่ดินเขตป่าที่ตนเองได้สิทธิทำกินเดิม ไปแอบอ้างการออกแนวรังวัดที่ดินเขตพื้นที่ป่า เพื่อทำการหลอกขายกับผู้สนใจและนายทุนเพื่อให้ทำการซื้อพร้อมใบ สค.บิน(สค.ไม่ตรงแปลงที่ดิน) และยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มขบวนการฉ้อฉลนี้ อ้างนายทุนว่าตนสามารถออกโฉนดแบบถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยกลุ่มผู้แอบอ้างนี้มีพฤติกรรมหลักๆคือ การหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบต่างๆ และมักอ้างเอกสารราชการและอ้างคำรับรองจากผู้นำหมู่บ้านท้องถิ่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทุกครั้งมักจะมีการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ทั้งนำรถไถ มาไถพื้นที่ป่า ทำลายพืชผลทางการเกษตร บุกรุกทำลายขุดดิน เผาป่าไม้ ให้เกิดการเสียหายในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือแสร้งทำทีกั้นที่กั้นทางโดยพละการให้พื้นที่ดูสวยงามเป็นที่น่าซื้อขายออกเอกสารแอบอ้างพิกัดทางที่ดินเพื่อเกร็งราคาเพิ่ม จึงมีบุคคลสนใจและเสียหายพลาดท่าจ่ายเงินไปให้กลุ่มขบวนการพวกนี้เป็นวงกว้าง รวมถึงคดีความฉ้อโกงอีกมากมายทั้งกรณี พ.ร.บ.เช็ค ,ปลอมแปลงเอกสาร,ฉ้อโกงอ้างสัมปทานให้เช่ารถยนต์ และรูปแบบฉ้อโกงอื่นๆอีก เป็นหลายร้อยคดีพิพาท ในชั้น จนท.ตร.และชั้นศาลอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดยสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือสิ่งที่ขบวนการนี้กระทำบ่อยครั้งนั้นคือการไม่สนใจเขตพื้นที่ป่าไม้ ทั้งแผ้วถาง ทำลายพื้นที่ ทั้งขุดหน้าที่ดิน ขุดบ่อน้ำ จุดไฟเผาป่า และ รื้อถอนทรัพยากรบนผืนดินเขตป่าไม้มากมาย ไล่ที่ทำกินของราษฎรที่ถือสิทธิโดยแท้จริง บุกทำลายพื้นที่เขตป่าไม้เป็นว่าเล่นจนหลายแห่งเป็นเขาหัวโล้นมากมายเป็นความเสียหายในเขตพื้นที่ป่าผืนนี้เป็นวงกว้าง ทั่วสามภาคเหนือ ในปัจจุบัน 

โดยการนี้ ทางผู้แทนคณะทำงานแห่งองค์การ คอตช. ได้นำทีมลงพื้นที่และเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อฝ่ายความมั่นคงและทำเนียบรัฐบาล รวมถึงกระทรวงยุติธรรม ให้ได้ทราบถึงขบวนการกลุ่มบุคคลเหล่านี้ พร้อมกับได้นำคำสั่งลงพื้นที่ ส่งลงถึงตั้งแต่ระดับจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ ช่วยอำนวยการรับรองคำสั่ง ให้จนท.ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือบังคับใช้กฎหมายและมาตรการกับบุคคลเหล่านี้ และสนธิกำลังลงพื้นที่อยู่บ่อยครั้งมาก ซึ่งบัดนี้ก็ได้หยุดยั้งพฤติกรรมกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ในบางพื้นที่แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังพบเจอกลุ่มขบวนการเหล่านี้เวียนวนไปที่ตำแหน่งอื่นๆในพื้นที่รอบนอกสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายต่อเนื่องแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย และ ยังมีบัญชีรายชื่อขึ้นโรงพักและศาลอยู่เป็นประจำมากมายเป็นสำนวนร้อยๆกรณีพิพาท จนเป็นคดีสร้างความเดือดร้อนฉ้อโกงต่อเนื่องแบบวงกว้าง ซึ่งบัดนี้ทางจังหวัดก็มีมติเห็นชอบได้ส่งบัญชีรายชื่อบุคคลกลุ่มนี้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ ส่งถึงฝ่ายความมั่นคงรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเร่งปราบปรามด้วยแล้วในปัจจุบัน

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร ครั้งที่ 2

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร ครั้งที่ 2

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร ครั้งที่ 2

 • บรรยากาศสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ ทวงคืนพื้นที่ทำกินให้ราษฎร ครั้งที่ 2

 • ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ของขบวนการนี้

 • ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ของขบวนการนี้

 • ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ของขบวนการนี้

 • ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ของขบวนการนี้

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ผู้ว่าราชการ ท่านณรงค์ อ่อนสะอาด พร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการ ท่านอนันตพล บุญชู และ ท่าน พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ (ผบก.ภจ.ลพ.) มา ณ โอกาสนี้
และ ขอกราบขอบพระคุณพร้อมกันกับ ท่านพันเอกนพดล คามเกตุ เสนาธิการกองกำลังฯฝ่ายความมั่นคงฯ ท่านปลัดนภัสสร ทองเจริญ ปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม พร้อมกับ นายสัมพันธ์ พุฒิด้วง หัวหน้าป่าไม้อุทยานเขตดอยติ มา ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี